N-400 Part 12: Questions 16-18

Review Question 15:

 1. Were you EVER a member of a military unit?
 2. Were you EVER a member of a paramilitary unit?
 3. Were you EVER a member of a police unit?
 4. Were you EVER a member of a self defense unit?
 5. Were you EVER a member of a vigilante unit?
 6. Were you EVER a member of a rebel group?
 7. Were you EVER a member of a guerrilla group?
 8. Were you EVER a member of a militia?
 9. Were you EVER a member of a insurgent organization?

New Questions

 1. Were you EVER a worker in a prison or a jail?
 2. Were you EVER a worker in a labor camp?
 3. Were you EVER a worker in a detention facility?
 4. Were you EVER a worker in a prison camp?
 5. Were you EVER a worker in any place people were forced to stay?
 6. Were you EVER involved in any way with a group that used a weapon against any person, or threatened to do so?
 7. Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?

Were you EVER a worker in a prison or a jail?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

¿Alguna vez un trabajador, voluntario, o un soldado, o qué otra manera jamás servir en una prisión o cárcel?
هل كنت من أي وقت مضى للعامل، والمتطوعين، أو جنديا، أو هل ذلك يخدم أي وقت مضى في السجن أو السجن؟
သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့အလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ်စစ်သားခဲ့ကြသည်, သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ရင်အစဉ်အဆက်တစ်ထောင်ထဲမှာသို့မဟုတ်ထောင်ဒဏ်အစေခံခဲ့တာလဲ
你曾经工作者,志愿者,还是士兵,还是你曾经以其他方式服务于监狱或监狱?
شما همیشه یک کارگر، داوطلبانه، یا سرباز، و یا شما در غیر این صورت تا به حال در یک زندان یا زندان خدمت می کنند؟
Ai fost vreodată un muncitor, voluntar sau soldat, sau altfel ai servi vreodată într-o închisoare sau închisoare?
تاسو هر یو کارکوونکی، رضاکار، يا عسکر، او یا مو په بل ځل په زندان یا زندان ته خدمت؟
Были ли вы когда-нибудь рабочий, доброволец, или солдат, или же в противном случае вы когда-либо служить в тюрьме или тюрьме?
aad ahaayeen abid shaqaale, iskaa wax u qabso, ama askari, ama aad si kale u adeegtaan abid oo xabsi ah ama xabsi?
Là bạn đã bao giờ một nhân viên, tình nguyện viên, hoặc người lính, hoặc cậu khác từng phục vụ trong một nhà tù hoặc tù?
کیا تم نے کبھی ایک کارکن، رضاکارانہ، یا سپاہی تھے، یا آپ کو دوسری صورت میں کبھی ایک جیل یا جیل میں خدمت کی؟


Were you EVER a worker in a labor camp?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

¿Alguna vez un trabajador, voluntario, o un soldado, o qué otra manera jamás servir en un campo de trabajo (un lugar donde las personas se ven obligadas a trabajar)?
هل كنت من أي وقت مضى للعامل، والمتطوعين، أو جنديا، أو هل ذلك يخدم أي وقت مضى في معسكر العمل (مكان حيث يجبر الناس على العمل)؟
သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့အလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ်စစ်သားခဲ့ကြသည်, သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ရင်အစဉ်အဆက်တစ်အလုပ်သမားစခန်း (ကလူအလုပ်ခိုင်းထားရာနေရာတစ်နေရာ) မှာအမှုဆောင်ခဲ့တာလဲ
你曾经工作者,志愿者,还是士兵,还是你曾经否则服务劳教(那里的人都被迫工作的地方)?
شما همیشه یک کارگر، داوطلبانه، یا سرباز، و یا شما در غیر این صورت تا به حال در یک اردوگاه کار (جایی که مردم به کار اجباری) خدمت می کنند؟
Ai fost vreodată un muncitor, voluntar sau soldat, sau altfel ai servi vreodată într-un lagăr de muncă (un loc unde oamenii sunt forțați să muncească)?
تاسو هر یو کارکوونکی، رضاکار، يا عسکر، او یا مو بل ډول تل د کار د کمپ (هغه ځای خلکو ته د کار ته اړ دي) په خدمت وکړي؟
Были ли вы когда-нибудь рабочий, доброволец, или солдат, или же в противном случае вы когда-либо служить в трудовом лагере (место, где люди вынуждены работать)?
aad ahaayeen abid shaqaale, iskaa wax u qabso, ama askari, ama aad si kale u adeegtaan abid xerada shaqada (meel ay dadku ku qasban yihiin inay shaqada)?
Là bạn đã bao giờ một nhân viên, tình nguyện viên, hoặc người lính, hoặc cậu khác từng phục vụ trong một trại lao động (một nơi mà mọi người buộc phải làm việc)?
کیا تم نے کبھی ایک کارکن، رضاکارانہ، یا سپاہی تھے، یا آپ کو دوسری صورت میں کبھی ایک مزدور کیمپ (ایک جگہ لوگوں کے کام کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے جہاں) میں خدمت کی؟


Were you EVER a worker in a detention facility?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

¿Alguna vez un trabajador, voluntario, o un soldado, o qué otra manera jamás presta servicio en un centro de detención (un lugar donde las personas se ven obligadas a estancia)?
هل كنت من أي وقت مضى للعامل، والمتطوعين، أو جنديا، أو هل ذلك يخدم أي وقت مضى في معتقل (مكان حيث يجبر الناس على البقاء)؟
သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့အလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ်စစ်သားခဲ့ကြသည်, သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ရင်အစဉ်အဆက်တစ်ထိန်းသိမ်းရေးစက်ရုံ (ကလူနေရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်နေရာ) မှာအမှုဆောင်ခဲ့တာလဲ
你曾经工作者,志愿者,还是士兵,还是你曾经以其他方式服务于拘留所(那里的人都被迫呆的地方)?
شما همیشه یک کارگر، داوطلبانه، یا سرباز، و یا شما در غیر این صورت تا به حال در یک بازداشتگاه (جایی که مردم به اقامت اجباری) خدمت می کنند؟
Ai fost vreodată un muncitor, voluntar sau soldat, sau altfel ai servi vreodată într-un centru de detenție (un loc unde oamenii sunt obligați să rămână)?
تاسو هر یو کارکوونکی، رضاکار، يا عسکر، او یا مو په بل ځل په یوه توقیف ځای (د یو ځای خلکو ته د استوګنې ته اړ دي) خدمت وکړي؟
Были ли вы когда-нибудь рабочий, доброволец, или солдат, или же в противном случае вы когда-либо служить в изоляторе (место, где люди вынуждены пребывания)?
aad ahaayeen abid shaqaale, iskaa wax u qabso, ama askari, ama aad si kale u adeegtaan abid ee xarunta lagu hayo (meel ay dadku waxaa lagu qasbay in joogista)?
Là bạn đã bao giờ một nhân viên, tình nguyện viên, hoặc người lính, hoặc cậu khác từng phục vụ trong một cơ sở giam giữ (một nơi mà mọi người buộc phải nghỉ)?
کیا تم نے کبھی ایک کارکن، رضاکارانہ، یا سپاہی تھے، یا آپ کو دوسری صورت میں کبھی ایک حراستی مرکز (ایک جگہ لوگ رہنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں جہاں) میں خدمت کی؟


Were you EVER a worker in a prison camp?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

¿Alguna vez un trabajador, voluntario, o un soldado, o qué otra manera jamás servir en un campo de prisioneros?
هل كنت من أي وقت مضى للعامل، والمتطوعين، أو جنديا، أو هل ذلك يخدم أي وقت مضى في معسكر السجن؟
သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့အလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ်စစ်သားခဲ့ကြသည်, သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ရင်အစဉ်အဆက်တစ်ထောင်ထဲမှာစခန်းထဲမှာအစေခံခဲ့တာလဲ
你曾经工作者,志愿者,还是士兵,还是你曾经以其他方式服务于一个战俘营?
شما همیشه یک کارگر، داوطلبانه، یا سرباز، و یا شما در غیر این صورت تا به حال در یک اردوگاه زندان خدمت می کنند؟
Ai fost vreodată un muncitor, voluntar sau soldat, sau altfel ai servi vreodată într-un lagăr de închisoare?
تاسو هر یو کارکوونکی، رضاکار، يا عسکر، او یا مو په بل هر يوه زندان کمپ کې خدمت وکړي؟
Были ли вы когда-нибудь рабочий, доброволец, или солдат, или же в противном случае вы когда-либо служить в лагере?
aad ahaayeen abid shaqaale, iskaa wax u qabso, ama askari, ama aad si kale u adeegtaan abid xerada xabsi?
Là bạn đã bao giờ một nhân viên, tình nguyện viên, hoặc người lính, hoặc cậu khác từng phục vụ trong một trại tù?
کیا تم نے کبھی ایک کارکن، رضاکارانہ، یا سپاہی تھے، یا آپ کو دوسری صورت میں کبھی ایک جیل کیمپ میں خدمت کی؟


Were you EVER a worker in any place people were forced to stay?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

¿Alguna vez un trabajador, voluntario, o un soldado, o qué otra manera jamás servir en cualquier otro lugar donde la gente se vieron obligados a estancia?
هل كنت من أي وقت مضى للعامل، والمتطوعين، أو جنديا، أو هل ذلك يخدم على الإطلاق في أي مكان آخر حيث أجبروا الناس على البقاء؟
သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့အလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ်စစ်သားခဲ့ကြသည်, သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ရင်အစဉ်အဆက်ကလူနေဖို့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရာကိုအခြားအရပျ၌အစေခံခဲ့တာလဲ
你曾经工作者,志愿者,还是士兵,还是你曾经以其他方式服务于人们被迫留任何其他地方?
شما همیشه یک کارگر، داوطلبانه، یا سرباز، و یا شما در غیر این صورت تا به حال در هر جای دیگری که مردم به ماندن در مجبور شدند خدمت می کنند؟
Ai fost vreodată un muncitor, voluntar sau soldat, sau altfel ai servi vreodată în orice alt loc în care oamenii au fost obligați să rămână?
تاسو هر یو کارکوونکی، رضاکار، يا عسکر، او یا مو په بل ځل په کوم بل ځای کې خلکو ته د استوګنې ته اړ شوي دي خدمت؟
Были ли вы когда-нибудь рабочий, доброволец, или солдат, или же в противном случае вы когда-либо служить в любом другом месте, где люди были вынуждены остаться?
aad ahaayeen abid shaqaale, iskaa wax u qabso, ama askari, ama aad si kale u adeegtaan weligiis meel kale oo kasta oo ay dadku lagu qasbay inay sii joogo?
Là bạn đã bao giờ một nhân viên, tình nguyện viên, hoặc người lính, hoặc cậu khác từng phục vụ trong bất kỳ nơi nào khác mà mọi người đã buộc phải nghỉ?
کیا تم نے کبھی ایک کارکن، رضاکارانہ، یا سپاہی تھے، یا آپ کو دوسری صورت میں کبھی لوگوں رہنے کے لئے مجبور کیا گیا، جہاں کسی بھی دوسری جگہ میں خدمت کی؟


Were you EVER involved in any way with a group that used a weapon against any person, or threatened to do so?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

que nunca fueron parte de cualquier grupo o ¿alguna vez ayudar a cualquier grupo, unidad u organización que utiliza un arma en contra de cualquier persona, o la amenaza de hacerlo?
هل كنت من أي وقت مضى جزءا من أي جماعة، أو هل مساعدة من أي وقت مضى أي مجموعة أو وحدة أو المنظمة التي تستخدم سلاحا ضد أي شخص، أو تهديد للقيام بذلك؟
သငျသညျအစဉျအမွဲမဆိုအုပ်စုတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်ကြသည် ဖြစ်. , ဒါမှမဟုတ်သင်အစဉ်အဆက်မဆိုလူတစ်ဦးဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုအသုံးပြုမဆိုအုပ်စုယူနစ်, သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကူညီပေးခဲ့, ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်?
你曾经任何组的一部分,或者你有没有帮助任何团体,单位,或使用武器对任何人,或威胁这样做的组织?
شد تا به حال یک بخشی از هر گروه، و یا آیا شما تا به حال کمک به هر گروه، واحد، یا سازمانی که یک سلاح در برابر هر فرد استفاده می شود، و یا تهدید به انجام این کار؟
ai vreodată au fost o parte din orice grup, sau i-ai ajutat vreodată orice grup, unitate, sau organizație care a folosit o armă împotriva oricărei persoane sau a amenințat să facă acest lucru?
تاسو تل د هر ګروپ یوه برخه ده، او یا مو کله د کومې ډلې، واحد، او يا اداره ده چې هر کس په وړاندې د وسلې کارول، یا ګواښ نه مرسته وکړي؟
Были ли вы когда-либо частью какой-либо группы, или вы когда-нибудь помочь любой группе, подразделение или организация, которая использовала оружие против любого человека, или угрожает сделать это?
aad waligaa ahaayeen qayb ka mid ah koox kasta, ama aad waligaa caawin kasta oo koox, unit, ama urur in loo isticmaalo hub ka dhan ah qof kasta, ama ku hanjabay in ay sidaa sameeyaan?
Là bạn đã bao giờ là một phần của bất kỳ nhóm, hoặc bạn đã từng giúp đỡ bất cứ nhóm, đơn vị hoặc tổ chức đó sử dụng một vũ khí chống lại bất kỳ người nào, hoặc đe dọa sẽ làm như vậy?
کبھی آپ کو کسی بھی گروپ کا حصہ تھے، یا اگر آپ نے کبھی کسی گروپ، یونٹ، یا کسی بھی شخص کے خلاف ایک ہتھیار استعمال کیا ہے، یا ایسا کرنے کی دھمکی دی تنظیم کی مدد کی؟


Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?

Yes, I did / No, I didn’t / No, never

¿Alguna vez se vende, regala, o proporcionar armas a cualquier persona, o ayudar a otra persona vender, regalar, o proporcionar armas a cualquier persona?
هل سبق لك أن تبيع، العطاء، أو تقديم الأسلحة إلى أي شخص، أو مساعدة شخص آخر بيع، العطاء، أو تقديم الأسلحة إلى أي شخص؟
သငျသညျအစဉျအမွဲရောင်းပေး, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်, သို့မဟုတ်အကူအညီနဲ့အခြားသူတစ်ဦးရောင်းချခြင်းမှလက်နက်များများကိုပေးစွမ်းပေး, သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှလက်နက်များပေးခဲ့သလား
你有没有出售,给予或向任何人,或帮助提供武器他人出售,给予或向任何人提供武器?
آیا تا به حال فروش، به، و یا ارائه سلاح به هر شخص، یا از کمک یکی دیگر از فرد فروش، به، و یا ارائه سلاح به هر شخص؟
Ai vândut vreodată, da, sau să ofere arme oricărei persoane, sau o altă persoană de ajutor vinde, da, sau să ofere arme oricărei persoane?
آيا تاسو تل وپلوري، ورکوی او یا هیڅ یو کس، یا مرسته وسلې چمتو بل کس وپلوري، يا به هیڅ یو کس د وسلو چمتو کوي؟
Вы когда-нибудь продавать, дарить или предоставлять оружие любому лицу, или помочь другому человеку продавать, дарить или предоставлять оружие любому человеку?
Ma weligaa aad iibiso, ku shukridaan, ama qof kasta, ama gargaar siiyaan hub qofka iibiyay kale, bixisaan, ama hub si ay qof kasta?
Bạn đã bao giờ bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào, hoặc giúp đỡ một người bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào?
کیا آپ نے کبھی دے بھی فروخت کیا، یا کسی شخص، یا مدد کے لیے کسی دوسرے شخص کو فروخت، دینے ہتھیار فراہم کرتے ہیں، یا کسی بھی شخص کو ہتھیار فراہم؟

 1. Were you EVER a worker in a prison or a jail?
 2. Were you EVER a worker in a labor camp?
 3. Were you EVER a worker in a detention facility?
 4. Were you EVER a worker in a prison camp?
 5. Were you EVER a worker in any place people were forced to stay?
 6. Were you EVER involved in any way with a group that used a weapon against any person, or threatened to do so?
 7. Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?