N400 Part 12: Question 14

N400 Vocabulary Review

N-400 Questions 11-14B

 1. Have you ever advocated (either directly or indirectly) the overthrow of any government by force or violence?
 2. Have you ever persecuted (either directly or indirectly) any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion?
 3. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way (either directly or indirectly) with The Nazi government of Germany?
 4. Were you ever involved in any way with badly hurting, or trying to hurt, a person on purpose?
 5. Were you ever involved in any way with torture?

N400: Part 12, Question 14

Were you EVER involved in any way with killing, or trying to kill someone?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

 • ¿Alguna vez estuviste involucrado de alguna manera con matar, o tratando de matar a alguien?
 • هل شاركت بأي حال من الأحوال مع القتل، أو تحاول قتل شخص ما؟
 • သတ်ခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါသလား။
 • 你曾经有过任何方式杀人,还是试图杀死某人?
 • Avez-vous déjà participé de quelque manière que ce soit avec tuer ou essayer de tuer quelqu’un?
 • Adakah anda pernah terlibat dengan apa-apa cara dengan membunuh, atau cuba membunuh seseorang?
 • آیا شما تا به حال به هیچ وجه با کشتن، و یا تلاش برای کشتن کسی؟
 • ایا تاسو کله هم د وژلو سره په هیڅ ډول ښکیل یاست، یا د یو چا د وژلو هڅه کوم؟
 • Вы когда-нибудь были вовлечены в любое время с убийством или пытаться убить кого-то?
 • Miyaad weligaa ku lug lahayd si kasta oo lagu dilo dil, ama isku day inaad qof disho?
 • Bạn đã bao giờ tham gia vào bất kỳ cách nào với việc giết chết, hoặc cố gắng giết một ai đó?

Were you EVER involved in any way with forcing, or trying to force, someone to have any kind of sexual contact or relations?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

 • ¿Alguna vez estuviste involucrado de alguna manera con forzar, o tratar de forzar, alguien que tenga algún tipo de contacto sexual o relaciones sexuales?
 • هل شاركت بأي حال من الأحوال مع إجبارها، أو تحاول إجبار شخص ما على أي نوع من الاتصالات الجنسية أو العلاقات الجنسية؟
 • လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိရန်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအတင်းအကျပ်စေခိုင်းခြင်း,
 • 你是否曾在任何迫使或试图迫使某人有任何类似的性接触或关系?
 • Avez-vous déjà participé de quelque manière que ce soit de forcer ou d’essayer de forcer quelqu’un à avoir une sorte de contact sexuel ou de relations?
 • Adakah anda pernah terlibat dengan apa-apa cara dengan memaksa, atau cuba memaksa, seseorang mempunyai sebarang hubungan seksual atau hubungan?
 • آیا شما تا به حال به هیچ وجه با مجبور کردن یا تلاش برای مجبور کردن، کسی که هر گونه تماس جنسی یا روابط جنسی داشته باشد؟
 • ایا تاسو کله هم په جبري کولو کې دخیل یاست، یا د زور کولو هڅه کول، یو څوک د کوم ډول جنسي اړیکه یا اړیکې لري؟
 • Вы когда-либо были вовлечены в любое время с принуждением, или пытаться заставить, кто-то имеет какого-либо сексуальных контактов или отношений?
 • Weligaa miyaad ku lug lahayd si kasta oo lagu qasbay, ama isku dayo inaad xoog yeelatid, qof inuu haysto nooc kasta oo galmo ama xiriir?
 • Bạn đã bao giờ tham gia vào bất kỳ cách nào với việc ép buộc, hoặc cố gắng ép buộc, ai đó có bất kỳ loại liên lạc hoặc quan hệ tình dục nào?

Were you EVER involved in any way with not letting someone practice their religion?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

 • ¿Alguna vez estuviste involucrado de alguna manera con no dejar que alguien practique su religión?
 • هل كنت متورطا بأي حال من الأحوال مع عدم السماح لشخص يمارس دينهم؟
 • တစ်ယောက်ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုမကျင့်သုံးတဲ့နည်းနဲ့သင်ပါဝင်ခဲ့ဖူးလား။
 • 你有没有参与任何不以任何不允许别人练习他们的宗教信仰?
 • Avez-vous déjà participé de quelque manière que quelqu’un ne laisse pas pratiquer leur religion?
 • Adakah anda pernah terlibat dengan apa-apa cara dengan tidak membiarkan seseorang mengamalkan agama mereka?
 • آیا تا به حال به هیچ وجه درگیر نیستید که اجازه ندهید کسی دین خود را انجام دهد؟
 • ایا تاسو کله هم د کوم چا سره د چا د مذهب عمل کولو په هیڅ ډول ښکیل یاست؟
 • Вы когда-либо были вовлечены в любой способ, не позволяя кому-то практиковать свою религию?
 • Miyaad weligaa ku lug lahayd si kasta oo aan u oggolaanaynin qof inuu ku dhaqmo diintooda?
 • Bạn đã bao giờ tham gia vào bất kỳ cách nào mà không để ai đó thực hành tôn giáo của họ?
Rwanda Genocide memorial, picture by Fanny Schertzer

Were you EVER involved in any way with genocide?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

 • ¿Alguna vez te involucró de alguna manera con el genocidio?
 • هل كنت متورطا بأي حال من الأحوال مع الإبادة الجماعية؟
 • သင်သည်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့်အတူမည်သည့်လမ်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပါသလား?
 • 你有没有参与任何种族灭绝的方式?
 • Avez-vous déjà participé de quelque manière que ce soit avec le génocide?
 • Adakah anda pernah terlibat dengan apa-apa cara dengan pembunuhan beramai-ramai?
 • آیا شما تا به حال به هیچ وجه با نسل کشی دخیل هستید؟
 • ایا تاسو کله هم د نسلینګ نسل سره دخیل یاست؟
 • Вы когда-нибудь были вовлечены в любой способ с геноцидом?
 • Weligaa miyaad ku lug lahayd si kasta oo ay ku jirto xasuuq?
 • Bạn đã bao giờ tham gia vào bất kỳ cách nào với diệt chủng?
 1. Were you EVER involved in any way with killing, or trying to kill someone?
 2. Were you EVER involved in any way with forcing, or trying to force, someone to have any kind of sexual contact or relations?
 3. Were you EVER involved in any way with not letting someone practice their religion?
 4. Were you EVER involved in any way with genocide?