N-400 Part 12, Question 16-18

Review Question 15:

 1. Were you EVER a member of a military unit?
 2. Were you EVER a member of a paramilitary unit?
 3. Were you EVER a member of a police unit?
 4. Were you EVER a member of a self defense unit?
 5. Were you EVER a member of a vigilante unit?
 6. Were you EVER a member of a rebel group?
 7. Were you EVER a member of a guerrilla group?
 8. Were you EVER a member of a militia?
 9. Were you EVER a member of a insurgent organization?

New Questions

 1. Were you EVER a worker in a prison or a jail?
 2. Were you EVER a worker in a labor camp?
 3. Were you EVER a worker in a detention facility?
 4. Were you EVER a worker in a prison camp?
 5. Were you EVER a worker in any place people were forced to stay?
 6. Were you EVER involved in any way with a group that used a weapon against any person, or threatened to do so?
 7. Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?

Were you EVER a worker in a prison or a jail?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

¿Alguna vez fue un trabajador, voluntario o soldado, o alguna vez ha servido alguna vez en una prisión o cárcel?
هل كنت من أي وقت مضى عامل أو متطوع أو جندي، أم أنك تخدم في السجن أو السجن؟
မင်းလုပ်သား, စေတနာ့ 0 န်ထမ်းလားစစ်သားတစ်ယောက်, ဒါမှမဟုတ်စစ်သားတစ်ယောက်လား, ဒါမှမဟုတ်မင်းကထောင်ထဲမှာလား, ထောင်ထဲမှာလား။
你有没有工人,志愿者或士兵,或者你否则在监狱或监狱中服务?
Étiez-vous déjà un travailleur, un bénévole ou un soldat ou avez-vous déjà servi dans une prison ou une prison?
Adakah anda pernah menjadi pekerja, sukarelawan, atau askar, atau adakah anda pernah berkhidmat di penjara atau penjara?
آیا شما تا به حال یک کارگر، داوطلب، یا سرباز، یا شما در غیر این صورت هرگز در یک زندان یا زندان خدمت کرده اید؟
ایا تاسو کله هم یو کارګر، داوطلبي یا سرتیری یاست، یا کوم کوم ډول یې په زندان یا محبس کې خدمت وکړ؟
Вы когда-нибудь работали рабочего, добровольца или солдат, или вы когда-либо служили в тюрьме или тюрьме?
Weligaa ma shaqaaleow, iskaa wax u qabso, ama askar, mise si kale miyaad ugu adeegtay xabsi ama xabsi?
Bạn đã bao giờ có một công nhân, tình nguyện, hoặc người lính, hoặc bạn có bao giờ phục vụ trong một nhà tù hoặc nhà tù?


Were you EVER a worker in a labor camp?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

 • ¿Alguna vez fue un trabajador, voluntario o soldado, o si alguna vez sirvió en un campo de trabajo (un lugar donde las personas se ven obligadas a trabajar)?
 • هل كنت في أي وقت مضى عامل أو متطوع أو جندي، أم أنك تعمل على خلاف ذلك في مخيم العمل (مكان يضطر فيه الناس إلى العمل)؟
 • သငျသညျအလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်စစ်သားသို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ရင်အလုပ်ခွင်၌အလုပ်ကြမ်းခရီး၌အစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့သလား။
 • 你有没有工人,志愿者或士兵,或者你否则在劳动训练营服用(人们被迫上班的地方)?
 • Étiez-vous déjà un travailleur, un bénévole ou un soldat ou avez-vous déjà servi dans un camp de travail (un endroit où les gens sont obligés de travailler)?
 • Adakah anda pernah menjadi pekerja, sukarelawan, atau askar, atau adakah anda pernah berkhidmat di kem buruh (tempat di mana orang terpaksa bekerja)?
 • آیا شما تا به حال یک کارگر، داوطلب، و یا سرباز، و یا شما در غیر این صورت همیشه در یک اردوگاه کار خدمت کرده اید (جایی که مردم مجبور به کار هستند)؟
 • ایا تاسو کله هم یو کارګر، داوطلب، یا سرتیری یاست، یا کوم بل چې د کار په کمپ کې کار کوي (یو ځای چې خلک کار ته اړ ایستل کیږي)؟
 • Вы когда-нибудь работник, волонтер или солдат, или вы когда-либо служили в трудовом лагере (место, где люди вынуждены работать)?
 • Weligaa miyaad tahay shaqaale, iskaa wax u qabso, ama askar, ama si kale miyaad ugu adeegtay kaamka shaqaalaha (meel lagu qasbay in lagu shaqeeyo)?
 • Bạn có bao giờ có một công nhân, tình nguyện hoặc người lính, hoặc bạn có bao giờ phục vụ trong một trại lao động (một nơi mà mọi người bị buộc phải làm việc)?


Were you EVER a worker in a detention facility?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

¿Alguna vez fue un trabajador, voluntario o soldado, o alguna vez ha servido alguna vez en un centro de detención (un lugar donde las personas se ven obligadas a quedarse)?
هل سبق لك أي وقت مضى عامل أو متطوع أو جندي، أم أنك تعمل على خلاف ذلك في مرفق الاحتجاز (مكان يضطر فيه الناس إلى البقاء)؟
သငျသညျအလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်စစ်သားသို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး မဟုတ်ရင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း (လူနေဖို့အတင်းအကျပ်နေတဲ့နေရာ) မှာအမှုဆောင်ခဲ့ဖူးပါသလား။
你有没有工人,志愿者或士兵,或者在拘留设施(一个人被迫留下的地方)呢?
Étiez-vous déjà travaillé, bénévole ou soldat ou avez-vous déjà servi dans un centre de détention (un endroit où les gens sont obligés de rester)?
Adakah anda pernah menjadi pekerja, sukarelawan, atau askar, atau adakah anda pernah berkhidmat dalam kemudahan tahanan (tempat di mana orang terpaksa tinggal)?
آیا شما تا به حال یک کارگر، داوطلب یا سرباز هستید، یا شما در غیر این صورت در یک بازداشتگاه خدمت کردید (جایی که مردم مجبور به اقامت هستند)؟
ایا تاسو کله هم یو کارګر، رضاکار یا سرتیری یاست، یا کوم بل یې په توقیف ځای کې خدمت کړی (یو ځای چې خلک پاتې کیږي)؟
Вы когда-нибудь работали рабочим, волонтером или солдатом или в противном случае вы когда-либо служили в задержании (место, где люди вынуждены остаться)?
Weligaa ma shaqaaleow, iskaa wax u qabso, ama askar, ama si kale miyaad ugu adeegtay xarun lagu hayo (Meel lagu qasbay inay joogaan)?
Bạn đã bao giờ có một công nhân, tình nguyện hoặc lính, hay bạn từng phục vụ trong một cơ sở giam giữ (một nơi mà mọi người buộc phải ở lại)?


Were you EVER a worker in a prison camp?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

¿Alguna vez fue un trabajador, voluntario o soldado, o alguna vez ha servido alguna vez en un campamento de prisioneros?
هل كنت من أي وقت مضى عامل أو متطوع أو جندي، أم أنك تخدم أي وقت مضى في معسكر السجن؟
သငျသညျအလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်စစ်သားသို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်သင်တစ် ဦး မဟုတ်ရင်အကျဉ်းစခန်းမှာအမှုဆောင်ခဲ့သလား
你有没有工人,志愿者或士兵,或者你否则在监狱营地服役吗?
Étiez-vous déjà un travailleur, un bénévole ou un soldat ou avez-vous déjà servi dans un camp de prisonniers?
Adakah anda pernah menjadi pekerja, sukarelawan, atau askar, atau adakah anda pernah berkhidmat di kem penjara?
آیا شما تا به حال یک کارگر، داوطلب یا سرباز، یا شما در غیر این صورت در اردوگاه زندان خدمت کرده اید؟
ایا تاسو کله هم یو کارګر، داوطلب، یا سرتیری یاست، یا کوم بل څوک د یو زندان په کمپ کې خدمت کاوه؟
Вы когда-нибудь работали рабочего, волонтером или солдатом, или вы когда-либо служили в тюремном лагере?
Weligaa miyaad tahay shaqaale, iskaa wax u qabso, ama askar, ama si kale miyaad ugu adeegtay xerada xabsi?
Bạn đã bao giờ có một công nhân, tình nguyện, hoặc người lính, hoặc bạn có bao giờ phục vụ trong một trại tù không?


Were you EVER a worker in any place people were forced to stay?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

 • ¿Alguna vez fue un trabajador, voluntario o soldado, o alguna vez ha servido alguna vez en cualquier otro lugar donde las personas se vieron obligadas a quedarse?
 • هل من أي وقت مضى عامل أو متطوع أو جندي، أم أنك تعمل على خلاف ذلك في أي مكان آخر حيث أجبر الناس على البقاء؟
 • သငျသညျအစဉျအမွဲအလုပ်သမား, စေတနာ့ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ်စစ်သားသို့မဟုတ်စစ်သားတစ် ဦး သို့မဟုတ်လူတွေကိုအတင်းအဓမ္မနေတဲ့အခြားမည်သည့်နေရာ၌သင်တစ် ဦး တည်းအမှုတော်ဆောင်ခဲ့သလား။
 • 你有没有工人,志愿者或士兵,或者你否则在任何人被迫留下的地方都服用?
 • Étiez-vous déjà un travailleur, un bénévole ou un soldat ou avez-vous déjà servi dans un autre endroit où les gens ont été forcés de rester?
 • Adakah anda pernah menjadi pekerja, sukarelawan, atau askar, atau adakah anda pernah berkhidmat di mana-mana tempat lain di mana orang terpaksa tinggal?
 • آیا شما تا به حال یک کارگر، داوطلب یا سرباز هستید، یا در غیر این صورت هرگز در هر جای دیگری که مردم مجبور به اقامت بودند خدمت کرده اید؟
 • ایا تاسو کله هم یو کارګر، رضاکار یا سرتیری یاست، یا که څه هم په بل کوم ځای کې خدمت وکړئ چیرې چې خلک پاتې کیږي؟
 • Вы когда-нибудь работали рабочие, волонтер или солдат, или вы когда-либо служили в любом другом месте, где люди были вынуждены остаться?
 • Weligaa miyaad tahay shaqaale, iskaa wax u qabso, ama askar, ama si kale ugama adeegtid meel kale oo dadka lagu qasbay inay sii joogaan?
 • Bạn có bao giờ có một công nhân, tình nguyện hoặc lính, hoặc bạn có bao giờ phục vụ ở bất kỳ nơi nào khác mà mọi người bị buộc phải ở lại không?


Were you EVER involved in any way with a group that used a weapon against any person, or threatened to do so?

Yes, I was / No, I wasn’t / No, never

 • ¿Alguna vez formó parte de cualquier grupo, o alguna vez ayudó a algún grupo, unidad u organización que usó un arma contra cualquier persona, o amenazó con hacerlo?
 • هل كنت جزءا من أي مجموعة من أي مجموعة، أو هل سبق لك أن تساعد أي مجموعة أو وحدة أو منظمة تستخدم سلاحا ضد أي شخص، أو هدد بهذا؟
 • မည်သည့်အုပ်စုတွင်မဆိုအုပ်စုတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မည်သည့်အဖွဲ့, ယူနစ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ဆန့်ကျင်သောလက်နက်ကိုအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုသင်ကူညီဖူးပါသလား။
 • 您是否曾经是任何群体的一部分,或者您有没有帮助任何使用武器对任何人的群体,单位或组织,或者威胁要这样做?
 • Avez-vous déjà participé à un groupe ou avez-vous déjà aidé un groupe, un logement ou une organisation qui utilisait une arme contre une personne ou menacée de le faire?
 • Adakah anda pernah menjadi sebahagian daripada mana-mana kumpulan, atau adakah anda pernah membantu mana-mana kumpulan, unit, atau organisasi yang menggunakan senjata terhadap mana-mana orang, atau mengancam untuk berbuat demikian?
 • آیا شما تا به حال بخشی از هر گروه هستید، یا آیا تا به حال به هر گروه، واحد یا سازمان کمک کرده اید که از سلاح در برابر هر فرد استفاده می کرد یا تهدید کرد که این کار را انجام دهد؟
 • ایا تاسو کله هم د کومې ډلې یوه برخه وه، یا تاسو کله هم په کومې ډلې، واحد، یا سازمان سره مرسته کړې چې د کوم شخص په وړاندې وسله ترسره کړي، یا داسې کوي؟
 • Вы когда-либо были частью любой группы, или вы когда-либо помогали какой-либо группе, единице или организации, которые использовали оружие против любого лица или угрожали этому?
 • Miyaad weligaa ka mid ahayd koox kasta, mise weligaa ma caawisay koox kasta, cutub, ama urur u adeegsaday hub ka dhan ah qof kasta, ama loo hanjabay inuu sidaas sameeyo?
 • Bạn có bao giờ là một phần của bất kỳ nhóm nào, hoặc bạn đã bao giờ giúp đỡ bất kỳ nhóm, đơn vị hoặc tổ chức nào đã sử dụng vũ khí chống lại bất kỳ người nào, hoặc bị đe dọa làm như vậy?


Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?

Yes, I did / No, I didn’t / No, never

 • ¿Alguna vez vendiste, le entregaste, o le proporcionaste armas a cualquier persona, o ayude a otra persona a vender, dar o brindar armas a cualquier persona?
 • هل سبق لك أن تبيع أو تعطي أو تزويد الأسلحة إلى أي شخص، أو تساعد شخص آخر على بيع أو إعطاء أو تقديم أسلحة إلى أي شخص؟
 • မည်သည့်လူကိုမဆိုလက်နက်များရောင်းရန်, ပေးရန်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး အားရောင်းချခြင်း,ပေးခြင်း,
 • 您是否曾出售,给予任何人,或帮助其他人出售,给予任何人提供武器?
 • Avez-vous déjà vendu, donnez-vous ou fournissez des armes à une personne ou aidez-vous une autre personne à vendre, de donner ou de fournir des armes à une personne?
 • Adakah anda pernah menjual, memberi, atau memberikan senjata kepada mana-mana orang, atau membantu orang lain menjual, memberi, atau memberikan senjata kepada mana-mana orang?
 • آیا تا به حال به فروش، دادن، و یا ارائه سلاح به هر فرد، و یا کمک به شخص دیگری به فروش، دادن، و یا ارائه سلاح به هر شخص؟
 • ایا تاسو کله هم کوم بل کس ته وسلې ورکړئ، یا د بل چا سره مرسته کوم چې کوم کس ته د وسلو پلورلو کې مرسته وکړي؟
 • Вы когда-нибудь продавали, дали или предоставляли оружие любому лицу или помочь другому человеку, продать, дать или предоставить оружие любому человеку?
 • Weligaa ma iibisay, siisay, ama aad hub siisay qof kasta, ama waxaad ka caawisaa qof kale iibiya, sii, ama aad hub u siiso qof kasta?
 • Bạn đã bao giờ bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào, hoặc giúp người khác bán, cho, hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào?

Review: Questions 14-16

 1. Were you EVER a worker in a prison or a jail?
 2. Were you EVER a worker in a labor camp?
 3. Were you EVER a worker in a detention facility?
 4. Were you EVER a worker in a prison camp?
 5. Were you EVER a worker in any place people were forced to stay?
 6. Were you EVER involved in any way with a group that used a weapon against any person, or threatened to do so?
 7. Did you EVER sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person?